Welkom bij de Villegastjes!

Noteer alvast in jullie agenda:
– vrijdag 6 december: Bezoek van de Sint!

– vrijdag 13 december: Kerstmarkt met optredens in Borrekensveld

– woensdag 18 december: pedagogische studiedag

– vrijdag 20 december: rapport 2 voor de lagere school