Einde schooljaar kleuterschool

Beste ouder(s), Het schooljaar komt op zijn einde.  En voor onze kleuters iets eerder dan voorzien. Naar aanleiding van de verhuis van het Borrekensveld naar de Villegas, zijn wij genoodzaakt onze lessen iets vroeger te stoppen. Onze kleuterjuffen zorgen op donderdag en vrijdag nog voor een speciaal afscheid van hun kleutergroep en dit binnen de […]