CORONA update 25/01/’21

Strombeek-Bever, 25 januari 2021

Beste ouder(s),

De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd.

Maar door de circulatie van coronavarianten moeten wij dus ook zeer voorzichtig blijven, maar onderwijs blijft één van de prioriteiten van de maatschappij.

Daarom heeft onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen beslist bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen.

  • De cijfers tonen aan dat de maatregelen die in het basisonderwijs gelden efficiënt zijn.  Men blijft ze zeker nauwgezet opvolgen.  Voorlopig zal het krokusverlof voor het basisonderwijs dus NIET verlengd worden.
  • Bij een mogelijke besmetting en/of quarantaine in het 5de of 6de leerjaar zullen alle leerlingen ook een mondmasker dragen.  Leraren doen dit reeds constant.  Concreet dragen deze leerlingen verplicht dan een mondmasker in de hele school, in de klas en op de speelplaats.
  • In normale omstandigheden is het dragen van een mondmasker in de derde graad geen verplichting.  Ouders en leerlingen die zich hierbij ‘veiliger’ voelen, kunnen uiteraard opteren altijd een mondmasker te dragen.

Met vriendelijke groet.

An Guldix
Directeur GBS ‘t Villegastje

Deel het bericht