corona-update: vanaf maandag 10/01

Beste ouder(s),
Het overlegcomité heeft beslist om de lopende COVID-maatregelen in de maatschappij aan te houden.
Dit alles om de snelle verspreiding van de omikronvariant en een forse stijging in het aantal besmettingen tegen te gaan.
Hieronder vind je de nieuwe test- en quarantainemaatregelen die we moeten volgen vanaf maandag 10 januari 2022 tot aan de krokusvakantie.
Wat betekent dit concreet voor de leerlingen van onze school:
Mondmaskerplicht vanaf het 1ste leerjaar.
Iedere leerling zorgt zelf voor een mondmasker.
Zorg steeds voor reserve in de boekentas.
Bij géén mondmasker, zal de toegang worden geweigerd.
Quarantaine van een klas bij 4 of meer besmettingen of wanneer 25% van de klas besmet is.
Quarantaine van een klas bij een positieve besmetting van de klastitularis.
Vanuit het team doen wij ook een bijkomende oproep naar jullie als ouders:
Hou je kind thuis en laat haar/hem testen wanneer ze ziektesymptomen vertonen.
Help de school door je kind preventief te testen met een zelftest vóór 10 januari 2022 en dit elke week te doen tot aan de krokusvakantie.

Deel het bericht