Enkele afspraken uit het schoolreglement voor u samengevat

Hieronder vindt u enkel afspraken uit het schoolreglement voor u samengevat.

Het document ‘wegwijs in ’t Villegastje’ met daarin àlle nodige informatie vindt u via deze link.

Bedankt om op tijd te zijn

De school start om 8:30u en eindigt om 15:25u. Op woensdag eindigt de school om 12:10u. Wij willen onze kinderen een juiste attitude aanleren met het oog op hun latere professionele carrière. We verwachten daarom alle leerlingen dan ook steeds op tijd aanwezig. Zal uw kind te laat zijn, dan verwittigt u ons zo spoedig mogelijk. Bij veelvuldig laatkomen worden de ouders uitgenodigd op een gesprek om na te gaan hoe dit vermeden kan worden.

Brengen en halen

Afzetten en afhalen onder het afdak aan de poort. Niet de speelplaats, klaslokalen of gangen ingaan. Parkeren

Kinderen die met de fiets komen kunnen hun fiets veilig stallen in de overdekte fietsenstalling aan de ingang van de school.

Aan onze school zijn geen parkeerplaatsen voor wagens. Om conflicten te vermijden, vragen we ouders enkele straten  verder te parkeren en uw kind de rest van het traject te voet te brengen.

Ziek
Is uw kind ziek, dan verwittigt u ons telefonisch, vóór 8u30. Vergeet niet een ziektebriefje mee te geven als uw kind weer genezen is. Uitgebreide info vind je hier.

Taalbeleid
De voertaal in onze school is het Nederlands. De kinderen mogen enkel Nederlands spreken tijdens de les en op de speelplaats. We verwachten dat ook de ouders zich hiertoe maximaal inspannen in hun communicatie met hun kinderen en met het personeel van de school.

Eten en drinken

Onze leerlingen kunnen ’s middags genieten van een heerlijke warme maaltijd. Deze zijn maandelijks te bestellen via het ouderplatform.

Leerlingen die boterhammen eten, brengen hun boterhammen mee in een stevige herbruikbare brooddoos. Zilverpapier en andere wegwerpverpakkingen zijn niet toegestaan.

We drinken enkel water, en dit uit een herbruikbare drinkfles. De kinderen kunnen hun drinkfles tijdens de dag steeds hervullen.

We eten twee tussendoortjes: een koek en een fruitje. Op woensdag en donderdag is het fruitjesdag, dan eten we enkel fruit. Breng het koekje en fruitje mee in een stevig herbruikbaar doosje. Koekjes en fruit in wegwerpverpakkingen zijn niet toegestaan en worden terug meegegeven. Koeken met chocolade zijn niet welkom.

Van wie is het?
Kinderen willen wel eens iets verliezen. Om traantjes te vermijden, vragen we om alle materiaal en kledij van uw kind te labelen met de naam van je kind. Zo kunnen we gevonden voorwerpen terugbezorgen en ontstaan ook geen misverstanden. Vergeet niet om ook het fluohesje, de brood-, fruit- en koekjesdozen en muts en handschoenen van een naam te voorzien.

Huiswerkbeleid
Onze school beschouwt huiswerk als een onderdeel van “leren leren”. Alle informatie over ons huiswerkbeleid vind je hier.

Pestbeleid

Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken.

Rookbeleid
Om de leerlingen te beschermen tegen de negatieve invloeden van passief roken, vragen we de ouders niet te roken aan de schoolpoort bij het brengen of ophalen van uw kind. Ouders noch leerkrachten mogen roken op het schoolterrein of tijdens buitenschoolse activiteiten.