Op deze pagina houden we u op de hoogte over de maatregelen in onze school met betrekking tot het Coronavirus.

Meer informatie?

Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken? 

2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.  

Hieronder kan u de berichten terugvinden met betrekking tot het Coronavirus

23 oktober 2020

Beste ouder(s),

 

De coronacijfers stijgen zienderogen en dat heeft in onze school een grote impact.

Momenteel zijn er al enkele klassen van de lagere school verplicht in quarantaine. Zij krijgen afstandsonderwijs.
Vandaag moeten we vaststellen dat 8 van onze 18 leerkrachten lagere school afwezig zijn op school. Dit brengt een veilige organisatie in het gedrang.

Daarom wordt er beslist om de hele lagere school wegens overmacht te sluiten van 26 tot en met 30 oktober 2020 en over te schakelen op afstandonderwijs.

Alle leerlingen zullen thuisopdrachten krijgen, en er worden dagelijks zoom- en/of telefoonuurtjes voorzien.

Leerlingen van wie beide ouders verplicht moeten werken, bv. in de zorg, kunnen contact opnemen met de school. Er wordt samen naar een oplossing gezocht voor noopdopvang.

Voor het kleuteronderwijs stellen zich momenteel geen problemen. Alle kleuters zijn volgende week welkom op school.
We volgen ook hier de situatie op de voet en houden u op de hoogte mocht er iets wijzigen.

Wij zijn er ons van bewust dat deze beslissing heel wat ouders organisatieproblemen bezorgt.

De veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten staat echter voorop. Met deze tijdelijke sluiting en aansluitende herfstvakantie hopen we een verder sneeuwbaleffect in te perken.

We danken u voor uw begrip en inzet en zien mekaar graag weer fysiek, gezond en wel terug na de herfstvakantie.

Namens het schoolbestuur,

 

Met vriendelijke groeten

__________________________________________

Maja Coltura  |  Afdelingshoofd
Afdeling Mens
Gemeentebestuur Grimbergen

 

12 maart 2020

Volgende maatregelen worden meteen genomen als gevolg van de nieuwe richtlijnen:

– Geplande oudercontacten voor de paasvakantie zullen (volgens de richtlijnen) telefonisch verlopen voor kinderen bij wie het dringend is. Voor alle andere kinderen stellen we ze uit tot na de paasvakantie.

– Alle activiteiten (buiten de schoolmuren) die nog voor de paasvakantie gepland staan, worden per activiteit bekeken. De betrokken klassen worden vooraf steeds verwittigd of hun uitstap al dan niet zal doorgaan.

– De wekelijkse leesgroepjes en het spelmoment met vrijwillige (groot)ouders worden tot het einde van deze maand geannuleerd.

– Voor de kidsparty wachten we op verdere richtlijnen vanuit het schoolbestuur.

10 maart 2020

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we alle activiteiten die nog voor de paasvakantie gepland staan per activiteit zullen bekijken. De betrokken klassen worden vooraf steeds verwittigd of hun uitstap al dan niet zal doorgaan.

De wekelijkse leesgroepjes met vrijwillige (groot)ouders worden tot het einde van deze maand geannuleerd.
Voor de kidsparty wachten we op verdere richtlijnen vanuit het schoolbestuur.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

Wat kan je als ouder doen?  
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. 
Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders?

6 maart 2020

Waarom scholen preventief sluiten niet zinvol is

Je school preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch gezien niet nodig. Alle Vlaamse scholen sluiten is evenmin aan de orde op dit moment.

Elk land beslist op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) welke maatregelen het neemt. Er zijn verschillende redenen waarom het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen adviseert om scholen niet te sluiten:

 • In ons land is het virus niet wijdverspreid en is sluiten om medische redenen dus niet aan de orde. In andere landen sluiten scholen omdat daar zeer veel gevallen van de coronabesmetting zijn en er al dodelijke slachtoffers vielen.
 • Scholen preventief sluiten vermindert het risico op besmetting nauwelijks. De leerlingen komen immers ook op andere plekken met elkaar in contact. Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door.

De Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wijst er bovendien op dat scholen sluiten het recht op onderwijs in gevaar brengt. 

Wat onze school nu moet doen…

 • In Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht. Je hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen, ook al zijn er signalen van ziekte. Je wordt gecontacteerd als je maatregelen moet nemen.
 • Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven. Stel ouders en leerlingen daarover gerust.
 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de school. Zij contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling. 
 • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen. 
 • Blijf de preventiemaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te perken, op school én thuis.

Alle info vind je verzameld op de website van Onderwijs Vlaanderen.

3 maart 2020

Er zijn signalen van besmetting in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school? 

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen. 
De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen. 

Wat verandert deze besmetting voor onze school?
Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?
We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.
De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen
Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen  geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken? 

2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.  

 •  

2 maart 2020

UPDATE – Coronavirus

Vandaag doken nieuwe coronabesmettingen op in ons land. Er is geen besmetting in een school vastgesteld. Overheden en gezondheidsdiensten doen wat moet. Het is niet nodig om scholen te sluiten. In deze update lees je de huidige richtlijnen en preventiemaatregelen.  

 

Wat kan je preventief doen?

Met deze preventieve maatregelen kan je verspreiding van virussen voorkomen. Moedig personeel en leerlingen aan om ze te blijven volgen, op school én thuis.

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 8. Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.
 9. Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de lokalen.
 

Wanneer moet een leerling of leraar thuisblijven?

 • Leerlingen of personeel zonder ziektesymptomen moeten naar school en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.
 • Leerlingen of personeel die in een hoogrisicogebied zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om ze thuis te houden.
 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de klas en halen de ouders ze op. Zij contacteren de huisarts voor opvolging en behandeling.
 • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.
 

Waar vind je alle antwoorden?

1 maart

Beste ouders,

Morgen starten de scholen in Vlaanderen na de krokusvakantie opnieuw met de lessen. De overheid volgt de situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus op de voet. Drastische maatregelen, zoals de sluiting van scholen, zijn tot nu toe niet nodig.

Onze school zal dus open zijn op maandag 2 maart. Iedereen die niet ziek is, wordt gewoon op school verwacht.

Graag geven we verder nog wat bijkomende info mee over de maatregelen die je kan nemen om besmetting te voorkomen.

Maatregelen om besmetting te voorkomen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek, omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. 

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) de handen met water en zeep (speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat).
 • Hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven of het gezicht aan te raken.
 • Wie naar een hoogrisicogebied op reis is geweest, moet in het bijzonder waakzaam zijn voor symptomen en zo nodig contact opnemen met de huisarts voor verdere opvolging en behandeling.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. 

Wat doet onze school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid.

Wie koorts, keelpijn en hoofdpijn krijgt en begint te hoesten, blijft thuis en raadpleegt een huisarts. 

Wie ziek is, blijft dus thuis! Het doet er dus niet toe of je in een land geweest bent waar gevallen gesignaleerd zijn.

Als een leerling op school ziek wordt, dan verlaat hij of zij de klas en worden de ouders opgebeld met de vraag om hun kind onmiddellijk op te halen en contact op te nemen met de huisarts. Hou onze school zeker op de hoogte van het onderzoeksresultaat.

Meer informatie?