Uw kind inschrijven in onze school?

Aanmelden en inschrijven

Fijn dat u uw kind wil inschrijven in onze school.

Nieuwe leerlingen aanmelden en inschrijven in de Gemeentelijke Basisscholen van Grimbergen gebeurt via de website https://grimbergen.aanmelden.in/.

Is uw kind geboren in 2019 en gaat hij/zij voor het eerst naar school in 2021 of 2022, of gaat uw kind naar een nieuwe school in de gemeente Grimbergen in het schooljaar 2021-2022, dan kan u uw kind aanmelden vanaf 1 maart 2021, 9u, tot en met 31 maart, 23u. Ouders worden op 30 april per mail op de hoogte gebracht van de toewijzing.

Inschrijven gebeurt vanaf 3 mei 09:00u, tot en met 28 mei 18:00u.

De vrije inschrijvingsperiode (zonder aanmelding) start vanaf 1 juni 2021.

Rondleiding voor nieuwe leerlingen

Wil je onze school eerst komen bezoeken? We geven rondleidingen op maat doorheen de klassen. Dit doen we liefst tijdens de schooluren, zodat je de leerkrachten aan het werk kan zien.

Contacteer ons voor een afspraak

Voorrangsregels

Voorrangsregels voor broers-zussen en voor kinderen van personeelsleden van de school

Kinderen die al een broer of zus op de school hebben, of personeelsleden die hun kind naar hun school willen laten gaan, kunnen genieten van een voorrangsregeling. Je kind krijgt voorrang op die school. Maar je dient je kind ook online aan te melden. Anders verlies je je voorrang.

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kleuters naar de klas. Dit kan echter alleen op één van de zeven instapdata, nl.

  • de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie en Hemelvaartsdag
  • 1 september en 1 februari.

 

Schooljaar 2021 – 2022:

instapdata 2021-2022 voor kleuters geboren vóór…

  • 2 maart 2019: instappen op 1 september 2021
  • 9 mei 2019: instappen op 8 november 2021
  • 11 juli 2019: instappen op 10 januari 2022
  • 2 augustus 2019: instappen op 1 februari 2022
  • 8 september 2019: instappen op 7 maart 2022
  • 20 oktober 2019: instappen op 19 april 2022
  • 1 december 2019: instappen op 30 mei 2022
  • ten laatste geboren op 31 december 2019: instappen op 1 september 2022

Kinderen geboren in 2020 kunnen inschrijven vanaf 2022…