Uw kind inschrijven in onze school?

Aanmelden en inschrijven

Fijn dat u uw kind wil inschrijven in onze school.

Nieuwe leerlingen aanmelden en inschrijven in de Gemeentelijke Basisscholen van Grimbergen gebeurt via de website https://grimbergen.aanmelden.in/.

 

 

Rondleiding voor nieuwe leerlingen

Wil je onze school eerst komen bezoeken? We geven rondleidingen op maat doorheen de klassen. Dit doen we liefst tijdens de schooluren, zodat je de leerkrachten aan het werk kan zien.

Contacteer ons voor een afspraak

Voorrangsregels

Voorrangsregels voor broers-zussen en voor kinderen van personeelsleden van de school

Kinderen die al een broer of zus op de school hebben, of personeelsleden die hun kind naar hun school willen laten gaan, kunnen genieten van een voorrangsregeling. Je kind krijgt voorrang op die school. Maar je dient je kind ook online aan te melden. Anders verlies je je voorrang.

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kleuters naar de klas. Dit kan echter alleen op één van de zeven instapdata, nl.

  • de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie en Hemelvaartsdag
  • 1 september en 1 februari.
 
Berekend de instapdatum voor je kind via de website van het Vlaams Onderwijs: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/