Mijn kind is ziek
-
Wat nu?

Je kind is ziek. Wat nu?

De gezondheid van onze leerlingen is uiteraard super belangrijk. Als je kind ziek is, hou je hem/haar best thuis. Ook indien je kind enkel koorts vertoont. Zo vermijden we de kans dat de klasgenootjes en het personeel ook ziek worden.

Als je kind ziek is, verwittig je hiervan onmiddellijk het secretariaat van de school (voor 8:30u).  Zo weten de leerkrachten wat er aan de hand is.

Is je kind langdurig afwezig, neem dan zeker contact op met de school. Zo kunnen we samen bespreken hoe we om zullen gaan met de gemiste leerstof.

Je kan de ziekte van je kind 4 maal per schooljaar wettigen door middel van een Z-briefje. Dit kan enkel bij afwezigheid van maximum drie opeenvolgende kalenderdagen. Er mag dus geen weekend of vakantieperiode tussenzitten.

In alle andere gevallen moet een doktersattest binnengebracht worden.