Niet-confessionele Zedenleer

Niet-confessionele Zedenleer

Doelstelling

In de cursus zedenleer tracht men een morele vorming te bieden waarbij actief leren centraal staat. Door allerlei activiteiten probeert men de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren, iets zelf te laten aanvoelen.

Dialoog en gesprek helpen de leerlingen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. Zij leren zich te verantwoorden en zelf oplossingen te zoeken.

In de lessen komt vrij onderzoek dan ook voortdurend aan bod opdat de leerlingen zouden leren een eigen mening te vormen, onafhankelijk van dogma’s. Vrijheid van denken is dan ook altijd aanwezig in de lessen Zedenleer.

Goed en slecht gedrag wordt bespreekbaar. De leerlingen durven ook hun negatieve gedragingen te uiten zonder onmiddellijk het gevoel te krijgen veroordeeld te worden.

Hun zelfkennis en het aanvaarden van zichzelf versterken dan ook het zelfvertrouwen. Dit helpt hen bij het groeien tot jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin op een verdraagzame en rechtvaardige manier zich willen engageren om mee te bouwen aan een humanere wereld.

Hoe?

Het ‘aan den lijve’ ervaren van situaties, gevoelens en groei dus naar een duidelijke levenshouding wordt in de hand gewerkt door o.a. verschillende gespreksvormen, rollenspellen, poppenkast, verhalen, spel…

Dit helpt hen om sneller inzicht te krijgen in eigen gedragingen.

Door middel van groepswerk leren de leerlingen samenwerken, taken verdelen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

 

Een filmpje verduidelijkt misschien veel …
               https://www.youtube.com/watch?v=98T-LVEEsXE