Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zijn natuurlijke partners bij het ondersteunen van de leerlingen.

Een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin is het streefdoel.

 

De leerling wordt betrokken als mondige partij. In het samenspel tussen leerling, leraar en ouders, heeft ieder zijn eigen positie en verantwoordelijkheid. De school is bij het uitbouwen van deze relaties een professionele partner en neemt dus het voortouw.

 

Een positieve en open attitude is daarbij de belangrijkste succesfactor.

 

Openheid, respect en gelijkwaardigheid tussen ouders en school vormen de basis van wederzijdse betrokkenheid. Want een krachtgericht partnerschap school-gezin heeft niet alleen een positief effect op het welbevinden, de werkhouding en het gedrag van alle leerlingen, maar ook op hun cognitief functioneren en schoolprestaties.

Een goede samenwerking tussen school en gezin is essentieel voor het verhogen van de ontwikkelingskansen van de leerlingen.

GBS ‘t Villegastje kent een grote diversiteit, een meertalige populatie en een hoog percentage kansarme gezinnen.  Ouders en school zijn natuurlijke partners bij het ondersteunen van het leren en ontwikkelen van de leerlingen, maar vinden niet steeds de weg naar elkaar.

Print