Start schooljaar 23-24

Beste ouders
Het schooljaar loopt op zijn einde. De zomervakantie lacht ons toe.
Toch willen we jullie al wat informatie geven over komend schooljaar.

Open klasdag in de kleuterschool
In plaats van een algemene info avond in de kleuterschool is er op 28/8 een open klasdag van 16u-18u. Ouders en kleuters zijn welkom. Jullie maken kennis met de juf, de schoolafspraken, de klasafspraken, wat je kind zal leren, er kunnen vragen gesteld worden aan de leerkracht,… Ook de zorgjuffen en turnjuf zullen aanwezig zijn.
Zet deze datum dus alvast in jullie agenda. We heten jullie van harte welkom.

Jaarthema
Het thema ‘Volle Vaart Vooruit’ sluiten we af. We blijven echter sportief en onze fietsbehendigheid blijven we onderhouden.
Volgend schooljaar zetten we ‘Kunst en cultuur’ in de verf. Onze slogan luidt als volgt:

Op vrijdag 1 september mogen de kinderen kunstig gekleed naar school komen. Enkele ideeën: standbeeld, verfpot, schilder, muziekinstrument, ballerina, zanger, monument, muzieknoten, potloden, dans,…

Een fijne vakantie toegewenst!
Het schoolteam

 

Download de brief

Deel het bericht