Start van het nieuwe schooljaar

Beste ouders,

Vanaf dinsdag 1 september 2020 kunnen wij als basisscholen terug normaal opengaan.

Dat wil zeggen dat het voor- en naschools toezicht opnieuw voor iedereen opengesteld worden. 

De lessen zullen voor al onze kleuters en leerlingen starten om 8u35 en eindigen om 15u25, op woensdag om 12u10.

Ook speeltijden zullen opnieuw normaal verlopen.  Enkel het eten van boterhammen zal nog steeds in de klassen gebeuren.

 

Dit schooljaar starten ook de kleuters in de Villegas De Clercampstraat.

Wij zijn superblij dat heel onze school weer samenzit op één vestiging maar natuurlijk zal de drukte aan de schoolpoort hier dusdanig toenemen.

Wij hebben dan ook enkele verwachtingen naar ouders toe:

 

  • Mondmaskers zijn verplicht voor ouders bij het brengen en afhalen van de kinderen.
  • Geen ouders toegelaten op het
  • Ouders van kleuters mogen de eerste week wel hun kleuter naar de speelplaats brengen maar volgen de aangegeven richting.
  • Kiss and Ride bevindt zich van dit schooljaar in de schoolstraat. Gelieve deze dan ook te gebruiken en NIET in de Villegas de Clercampstraat.

 

Vanaf volgend schooljaar zijn er wel enkele opgelegde veranderingen vanuit het schoolbestuur die passen binnen het meerjarenplan van de gemeente Grimbergen:

  • De facultatieve Franse lessen (vanaf het 3de leerjaar) zullen niet meer doorgaan.
  • Voor het 5de en 6de leerjaar blijven er wel Franse lessen in het programma staan al verplicht onderdeel binnen het lesprogramma van de 3de graad.
  • Alle klassen van de lagere school eindigen hun lessen dus om 15u25.  Hierdoor zal de studie vroeger aansluiten na het einde van de schooldag.

 

Ook de zwemregeling wordt aangepast.  Vanaf volgend schooljaar beginnen we pas in het 1e leerjaar te zwemmen.

Meer info volgt hierover nog bij de start van het nieuwe schooljaar.

 

Geniet nog van enkele laatste zorgeloze dagen vakantie en wij verwelkomen jullie graag terug op dinsdag 1 september!

 

An Guldix

Directie

 

Download hier de brief met bovenstaande informatie

Deel het bericht