Visie

Onze missie

 

Wij hebben een droom

Wij dromen van een school…

waar alle betrokkenen graag samenwerken,

vanuit een solidariteit voor ieder mens,

klein of groot, dichtbij of veraf,

waar we samen de verantwoordelijkheid opnemen

voor de opvoeding van onze kinderen.

Wij dromen van een school…

waar kinderen zich veilig en geborgen mogen voelen,

waar kinderen liefdevol en met de nodige zorg

worden begeleid in hun groei.

Waar kinderen degelijk worden voorbereid op

de maatschappij van vandaag en morgen.

Wij dromen van een school…

waar niemand volmaakt hoeft te zijn,

waar we iedereen nieuwe kansen geven,

waar fouten worden benut als hefboom om te leren,

waar we geloven in de groei van ieder mens,

waar we hoopvol uitkijken naar ieders toekomst.

Wij dromen van een school …

waarbij we

samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld.

We geloven dat we

met respect voor ieders eigenheid,

onze kinderen leren omgaan met de brede diversiteit.

Het lijkt misschien wat hoog gegrepen

maar toch is dit onze droom, ons ideaal.

We proberen onze droom waar te maken

door elke dag kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden,

ruimte te laten voor gesprekken

en door activiteiten te organiseren die de verbondenheid versterken

Samen zijn we sterk!

Helpt u mee onze droom waar te maken?

Share on print
Print