Zorgbeleid

We trachten dat elk kind zijn doel bereikt … de weg er naartoe kan verschillend zijn.

Een veilig en warm klasklimaat en het stimuleren van het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen is voor ons prioritair. Hiertoe organiseren we een uitgewerkt zorgbeleid.

De zorgondersteuners werken voornamelijk op het niveau van de leerlingen. De zorgcoördinator werkt op het niveau van de school, de leerkrachten en de leerlingen.

Onze school telt 12 zorgmedewerkers:

Zorgcoördinatoren:
-Collura Vanessa
-Cooman Kim
-Cleemput Ines

Zorgleerkrachten kleuters:

  • Ingrid Scholliers
  • Nora Van Lijsebeth
  • Majda Al Merrouni
  • Mady Willems

Zorgleerkrachten lager:

  • Nadja Bertens
  • Nele Vander Zijpen
  • Romina Hellemans
  • Silke Boon

Contacteer onze zorgmedewerkers via deze link.

Binnen ons zorgbeleid geven wij vorm aan onze visie op leerlingenbegeleiding.

Met het beleid op leerlingbegeleiding willen we in GBS ’t Villegastje vertrekken vanuit onze schoolcontext. Wij zijn namelijk een school met een groot aantal indicatorleerlingen.

De contextfactoren van deze leerlingen zorgen natuurlijk voor specifieke uitdagingen en aanpak.

We merken vanuit deze context dan ook dat een groot aantal leerlingen meer nood hebben aan extra taalkansen en –ondersteuning en dat we rekening dienen te houden met leefsituaties van ouders, waarbij vaak andere prioriteiten worden gesteld.

Wij willen dan ook bij onze leerlingenbegeleiding steevast op zoek gaan naar werkvormen die nauw aansluiten bij de leef- en ervaringswereld van onze jongeren.

Lees hier onze volledige visie op leerlingenbegeleiding.

Heeft u een vraag? Neem contact op met ons zorgteam

 
Share on print
Print