Openingsuren en opvang

De schoolbel gaat ’s ochtends om 8.30u en ’s middags om 13:25u.
De lessen lopen van 8:35u tot 12:10u en van 13:30u tot 15:25u.
Op woensdag eindigt de school om 12:10u.

De betalende voorschoolse opvang loopt van 7 uur tot 8 uur, de betalende naschoolse opvang loopt van 16 tot 18u. Op woensdag loopt de betalende naschoolse opvang van 13 tot 18u. Tussen 16u en 17u kunnen de kinderen van de lagere school hun huistaken en lessen onder toezicht van een leerkracht maken in de huiswerkklas.

Op vrije dagen wordt opvang voorzien van 7 tot 18 u. Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie wordt opvang georganiseerd door de gemeente Grimbergen in ‘De Piereman’.  Tijdens de tussentijdse vakanties organiseert VZW Erasmus op bepaalde dagen kinderopvang. Informatie hieromtrent wordt tijdig aan de ouders bezorgd.

De verantwoordelijke voor de opvang is steeds te bereiken op het nummer 0498-17 16 54